home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2016 r.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Camino de Santiago a grób św. Jakuba:
- historia i interpretacja"

koszty udziału

KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI

Koszt uczestnictwa w konferencji: 50 zł (materiały konferencyjne, obiad, kolacja, przejazd autokarem na trasie Kraków - Więcławice Stare -Kraków).

Koszt publikacji pokonferencyjnej: 20 zł.
Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów. Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach służą pomocą w organizowaniu noclegów.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do dnia 30 sierpnia 2016 r. na konto:

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20;
32-091 Michałowice
Konto: BSR Kraków O/Michałowice 24 8589 0006 0180 0000 2886 0001

Z dopiskiem: "Konferencja - Kult św. Jakuba"Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT prosimy o przesłanie dokładnych danych do faktury przed rozpoczęciem konferencji.