home

Małopolska Droga św. Jakuba

W sieć istniejących polskich szlaków Jakubowych wpisuje
się też Małopolska Droga św. Jakuba. Obejmuje ona tereny historycznej dzielnicy państwa pierwszych Piastów
(prowincji krakowskiej i sandomierskiej). Przebieg drogi nawiązuje do średniowiecznego traktu prowadzącego
skrajem doliny Wisły, od Sandomierza do Krakowa.

strona główna


Droga św. Jakuba
w Polsce


Przewodnik po Małopolskiej Drodze św. Jakuba

Informacje i Etapy Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Miechowska droga św. Jakuba

Spis i mapy dróg

Małopolska Droga św. Jakuba jest jednym z ponad dwudziestu polskich odcinków Camino de Santiago. Małopolski Szlak Jakubowy nawiązuje do średniowiecznego traktu prowadzącego skrajem doliny Wisły, z Sandomierza do Krakowa. Trakt ten stanowił jedną z odnóg tzw. ruskiego szlaku wiodącego z Polesia i Rusi do stolicy Korony oraz na Śląsk.

Projekt odtworzenia Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Krakowa powstał w czerwcu 2007 roku, podczas spotkania w Krakowie osób, które pielgrzymowały do Santiago de Compostela. W prace nad wytyczeniem, a następnie oznakowaniem Małopolskiej Drogi św. Jakuba włączyli się: członkowie Bractwa św. Jakuba przy parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych, duszpasterze, władze samorządowe, caminowicze i miłośnicy Drogi św. Jakuba. Projekt został zrealizowany m.in. dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz władz poszczególnych gmin.

Najważniejsze znaczenie w wytyczeniu głównych punktów Małopolskiej Drogi św. Jakuba miało rozmieszczenie kościołów św. Jakuba Starszego Apostoła. Przeprowadzone przez historyków badania wykazały, że w XVI w. na terenie ówczesnej diecezji krakowskiej znajdowało się 28 kościołów pw. św. Jakuba Starszego Apostoła, z czego 18 na lewym brzegu Wisły. W szerokim pasie między Krakowem a Sandomierzem znajduje się 12 z tych świątyń (A. Witkowska, 2002). Niewielkie odległości pomiędzy miejscowościami z kościołami parafialnymi pw. św. Jakuba Starszego Apostoła, położonymi na wyraźnej linii ciągłej od Sandomierza przez Kotuszów, Szczaworyż, Probołowice, Pałecznicę, Niegardów, Więcławice Stare, Kazimierz, Sankę, Palczowice do Bestwiny, według historyków przemawiają za istnieniem w średniowieczu w Małopolsce szlaku pątniczego do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła w Santiago de Compostela. Mediewiści podkreślają, że świątynie św. Jakuba położne przy tym szlaku mogły pełnić rangę kościołów stacyjnych. Ich usytuowanie w bliskiej odległości od siebie (nieprzekraczającej 30 km na odcinku Sandomierz - Kraków) umożliwiało przejście kolejnych odcinków drogi w ciągu jednego dnia.

Wykorzystując doświadczenia organizacji i osób odtwarzających Drogi św. Jakuba na terenie Europy Zachodniej oraz na Dolnym Śląsku, szczególną uwagę zwrócono na wytyczenie szlaku wzdłuż dróg gruntowych lub utwardzonych, a także na rozmieszczenie ośrodków pielgrzymkowych. Pątnicy pielgrzymujący z Sandomierza do Szczyrku Małopolską Drogą św. Jakuba mają okazję zatrzymać się na modlitwę w wielu sanktuariach - m.in. w Sandomierzu (sanktuarium Matki Bożej Różańcowej), w Szczaworyżu (sanktuarium Matki Bożej Łaskawej), w Wiślicy (sanktuarium Matki Bożej Łokietkowej), w Zielenicach (sanktuarium Matki Bożej Zielenickiej), w Więcławicach Starych (sanktuarium św. Jakuba), w Krakowie, w Bielanach koło Kęt (sanktuarium Pana Jezusa Cierpiącego), w Wilamowicach (sanktuarium św. abpa Józefa Bilczewskiego), w Hałcnowie (sanktuarium Matki Bożej Bolesnej) oraz w Szczyrku (sanktuarium św. Jakuba).

W trakcie prac nad wytyczeniem Małopolskiej Drogi św. Jakuba kierowano się także walorami przyrodniczymi regionów, przez które przebiega szlak. Droga przebiega przez obszar siedmiu parków krajobrazowych: Szanieckiego, Nadnidziańskiego, Kozubowskiego, Dłubniańskiego, Bielańsko-Tynieckiego, Rudniańskiego oraz Beskidu Śląskiego.

Szlak został oznakowany tradycyjnym symbolem muszli św. Jakuba stosowanym na Camino de Santiago m.in. w Hiszpanii, Francji i Niemczach oraz żółtymi strzałkami. Na trasie ustawiono także kilkadziesiąt betonowych drogowskazów z jakubowymi muszlami (wzorowane również na hiszpańskich drogowskazach).

W latach 2010-2014 członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych wraz z duszpasterzami parafii i pracownikami urzędów gmin przy szlaku, oznakowali kolejne odcinki Małopolskiej Drogi św. Jakuba - z Krakowa przez Tyniec, Liszki, Mników, Sankę, Palczowice, Zator, Bielany koło Kęt, Wilamowice, Bielsko-Białą do sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku. Tam też łączy się ona z Beskidzką Drogą św. Jakuba.

Długość Małopolskiej Drogi św. Jakuba od kościoła św. Jakuba w Sandomierzu do sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku wynosi 317 km. Warto podkreślić, że Małopolski Szlak Camino de Santiago jest jedynym w Polsce szlakiem łączącym dwa sanktuaria św. Jakuba - w Szczyrku i w Więcławicach Starych.

Warto zaznaczyć także, że w 23 lutego 2014 r. ponad 30-osobowa grupa pielgrzymów z Małopolski wyruszyła z Więcławic Starych szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba do grobu św. Jakuba. Zamiarem pielgrzymów jest dotarcie (etapami) w 2021 roku (tj. w Świętym Roku Jakubowym) do Santiago de Compostela.

Opiekę nad małopolskim Szlakiem Jakubowej muszli sprawują członkowie Bractwa św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych we współpracy z duszpasterzami parafii i pracownikami urzędów gmin na szlaku.

Małopolska Droga św. Jakuba na trwałe wpisała się już w europejską sieć Camino de Santiago. Z każdym rokiem wzrasta liczba osób, którzy decydują się indywidualnie bądź też w niewielkich grupach pielgrzymować tym "muszelkowym szlakiem". Cieszą nowe inicjatywy wędrówek szlakiem, których inicjatorami są studenci, harcerzy, młodzież szkolna, caminowicze i członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych. Bez wątpienia są one okazją do popularyzacji idei pielgrzymowania do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela.

Gorąco zachęcam do wybrania się na najpiękniejszą drogę świata - na Małopolskie Camino de Santiago i życzę Buen Camino - Dobrej Drogi!

dr Franciszek Mróz
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Archicofradía Universal del Apóstol Santiago
Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
tel. kom. +48 664 329 302

Poniżej przedstawiona jest aktualna wersja Małopolskiej Drogi św. Jakuba,oraz Drogi św. Jakuba Via Regia.