home

Bractwo św. Jakuba

Ja N.N., biorę Ciebie święty Jakubie od dnia dzisiejszego za Patrona i szczególnego mojego opiekuna. Proszę Cię, żebyś mi towarzyszył we wszystkich potrzebach moich, a w godzinie śmierci uchronił mnie przed zakusami złego ducha i oddał w ręce Pana Boga na życie wieczne.
Ślubuję pogłębiać swoje życie religijne, służyć pomocą pielgrzymom, szerzyć kult św. Jakuba i propagować wartości, którymi żył święty Patron.
Niech mi Bóg dopomoże i niech mi udzieli Swej łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej z Pilar i św. Jakuba Apostoła.

Przyrzeczenie składane przez kandydata podczas ceremonii przyjęcia do Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych

strona główna
Aktualności

Relacje członków Bractwa z Camino Santiago

Bractwa w Polsce

Bractwa na świecie

Cele i zadania

Plany działalności Bractwa na 2017 r.

Statut

Hymn Bractwa

Lista członków

Deklaracja
do pobrania


Relacje ze spotkań Bractwa

Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach StarychBractwo w krótkiej historii obrazkowejPisana historia Bractwa

Pomysł utworzenia Bractwa św. Jakuba w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych powstał w lipcu 2007 r. podczas spotkania małopolskich caminowiczów, które zorganizował ks. Ryszard Honkisza - proboszcz parafii. W spotkaniu tym wzięli udział członkowie Bractwa św. Jakuba w Jakubowie (diec. zielonogórsko-gorzowska), którzy zaproponowali, aby w Więcławicach Starych powstał oddział Bractwa. Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się (1 września 2007 r.) omówione zostały założenia, cele i statut nowo powstającego Bractwa. Kilka dni później (10 września 2007 r.) w Więcławicach Starych odbyły się uroczystości jubileuszowe 250-lecia konsekracji kościoła i wprowadzenia relikwii św. Jakuba Apostoła i św. Bartłomieja do świątyni przez ks. kard. Stanisława Dziwisza.

Bractwo św. Jakuba Apostoła Starszego w Więcławicach Starych oficjalnie rozpoczęło działalność 8 grudnia 2007 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Ceremonii przyjęcia pierwszych członków do Bractwa przewodniczył ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej ks. bp Józef Guzdek. Po mszy św. i wspólnej agapie odbyło się pierwsze spotkanie Oddziału Bractwa, podczas którego ks. Stanisław Czerwiński - kustosz Sanktuarium Pielgrzymkowego św. Jakuba w Jakubowie wręczył nowym członkom Akt Pasowania. Pierwszym Prezesem Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych wybrano ks. Ryszarda Honkisza.

Celem Bractwa św. Jakuba jest rozszerzanie kultu i nabożeństwa do św. Jakuba, wspieranie idei pielgrzymowania Drogą św. Jakuba, pomoc w projektowaniu i oznakowaniu Drogi św. Jakuba w Małopolsce i w innych częściach kraju, a także opieka nad pątnikami pielgrzymującymi Szlakiem Jakubowym. Do Bractwa może należeć każda osoba przynależąca do Kościoła katolickiego, która ukończyła 12 lat. Przyjęcia do Bractwa dokonuje opiekun Bractwa zgodnie z ustalonym ceremoniałem (specjalna modlitwa, przyrzeczenie, błogosławieństwo, wpisanie do księgi Bractwa). Do obowiązków członków Bractwa należy m.in.: codzienna modlitwa (3x "Chwała Ojcu ..."; odmówienie wezwania: "św. Jakubie Apostole módl się za nami"), udział w nabożeństwie ku czci św. Jakuba odprawianego w kościele lub kaplicy 25 dnia każdego miesiąca lub w najbliższą niedzielę, odprawianie nowenny przed liturgicznym wspomnieniem św. Jakuba (25 lipca), częste przystępowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii, uczestniczenie w spotkaniach Bractwa oraz świadczenia wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa.

Do wielu sukcesów Bractwa św. Jakuba zaliczyć można bez wątpienia m.in:
 • oznakowanie Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza przez Kraków do Szczyrku;
 • zorganizowanie wizyty metropolity Santiago de Compostela, ks. arcybiskupa Juliana Barrio Barrio w naszym kraju (30 kwietnia do 3 maja 2010 roku);
 • organizację tzw. "Dni Polskich w Santiago de Compostela i na Monte de Gozo" (1-3 lipca 2010 r.), w trakcie których dokonano Aktu zawierzenia św. Jakubowi pielgrzymów z Polski w katedrze w Santiago de Compostela;
 • organizację Światowego Spotkania Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba (5-8 września 2013 r.);
 • budowę kaplicy pw. św. Jakuba w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach;
 • organizację w 2014 r. Pielgrzymki Dziękczynnej za pontyfikat i kanonizację bł. Jana Pawła II "9664 km za 9664 dni pontyfikatu bł. Jana Pawła",;
 • organizację w 2016 r. (wspólnie z innymi Bractwami św. Jakuba w Polsce) Pielgrzymki Gwiaździstej "1050 km Drogą św. Jakuba na 1050-lecie Chrztu Polski" jako przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży "KRAKÓW 2016";
 • organizację w latach 2012-2016 pięciu edycji "Niedzielnego pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba", w których wzięło udział w sumie 1750 osób;
 • organizację dziewięciu Międzynarodowych Konferencji Naukowych, których celem jest prezentacja wyników badań związanych z rozwojem kultu św. Jakuba oraz Drogi św. Jakuba. W bieżącym roku (w dniach 7-8 października 2017 r.), Bractwo będzie współorganizowało już X Międzynarodową Konferencję Naukową "Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba - w 30 rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy Rady Europy". Należy podkreślić, że pokłosiem wszystkich konferencji naukowych jest IX tomów publikacji pokonferencyjnych, które zostały wydane przez Bractwo św. Jakuba;
 • organizację czterech edycji Małopolskiego Biegu Drogą św. Jakuba;
 • organizację trzech edycji Noworocznej Pielgrzymki Małopolską Drogą św. Jakuba - "Pochodu Trzech Króli" do Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych w Uroczystość Objawienia Pańskiego (2015-2017);
 • organizację dwóch edycji Nocnej Drogi Krzyżowej szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba w I piątek Wielkiego Postu (2015-2016). III Nocna Droga Krzyżowa odbędzie się 3 marca 2017 r.;
 • opracowanie wystawy fotograficznej pt. "Droga św. Jakuba - najpiękniejsza droga świata", która była wystawiana w wielu placówkach oświatowo - kulturalnych, ośrodkach naukowych, oraz w szkołach i w parafiach pw. św. Jakuba w Polsce.
 • Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych wygłosili ponad 100 referatów i prelekcji nt Drogi św. Jakuba podczas sympozjów i konferencji naukowych, a także w wielu parafiach pw. św. Jakuba i w placówkach oświatowo-kulturalnych w Polsce i za granicą (Czechy, Hiszpania, Holandia, Litwa, Słowacja, Ukraina). Udzielili także wiele wywiadów w telewizji, radiu oraz w prasie.

Zasługi Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych w rozwoju kultu św. Jakuba zostały zauważone w kolebce światowego kultu św. Jakuba - Santiago de Compostela. Zarząd Ogólnoświatowego Arcybractwa św. Jakuba w Santiago de Compostela (Archicofradía Universal del Apóstol Santiago) dokonał agregacji - tj. włączenia naszego Bractwa jako jedynego polskiego przedstawiciela do Arcybractwa w Santiago de Compostela. Uroczystość agregacji przez przedstawicieli Kapituły Archicofradía Universal del Apóstol Santiago odbyła się w trakcie Mszy św. odprawionej przez ks. Biskupa Grzegorza Rysia w dniu 5 września 2013 r. w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych.

Członkami honorowymi Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych są: ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, ks. Arcybiskup Julián Barrio Barrio, Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, Ks. Biskup Kazimierz Górny oraz O. Roman Wcisło MS.

Kontakt: Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

Więcławice Stare 20
32-091 Michałowice/Kraków
www.caminogalicja.pl
e-mail: biuro@caminogalicja.pl
Liczba członków zwyczajnych: 55
Liczba członków honorowych: 5

dr Franciszek Mróz – Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych