home

Cele Bractwa św. Jakuba Apostoła
w Więcławicach Starych

Celem Bractwa jest:
– rozszerzanie kultu i nabożenstwa do św. Jakuba;
– wspieranie idei pielgrzymowania Droga św. Jakuba – najważniejszego szlaku pielgrzymkowego chrześcijańskiej Europy;
–  pomoc w odtwarzaniu, projektowaniu  i oznakowaniu Drogi św. Jakuba w Małopolsce, innych częściach kraju,
a także za granica;

strona główna
aktualności

Bractwa w Polsce

Bractwa na świecie

Cele i zadania

Statut

Lista członków

Deklaracja
do pobrania

Członkowie Bractwa i jego zarząd
Do Bractwa może należeć każda osoba przynależąca do Kościoła katolickiego, która ukończyła 12 lat. Kandydaci zostają przyjęci do Bractwa w wyniku uchwały Kapituły (Zarządu) Bractwa św. Jakuba. Przyjęcia do Bractwa dokonuje zgodnie z ustalonym ceremoniałem (specjalna modlitwa, błogosławieństwo) opiekun Bractwa. Potwierdzeniem przyjęcia jest wpisanie do księgi Bractwa.

Obowiązki członków Bractwa
Do obowiązków członków Bractwa należy:
– codzienna modlitwa: trzy razy „Chwała Ojcu ...” oraz odmówienie wezwania: „św. Jakubie Apostole módl się za nami”;
– udział w nabożeństwie ku czci św. Jakuba odprawianego w kościele lub kaplicy 25 dnia każdego miesiąca lub
w najbliższą niedzielę;
– odprawianie nowenny przed liturgicznym wspomnieniem św. Jakuba (25 lipca);
– udział w nabożeństwie ku czci św. Jakuba odprawianego w kościele lub kaplicy w święto Matki Bożej z Pilar
(12 października) oraz święto przeniesienia relikwii św. Jakuba Apostoła (30 grudnia);
– częste przystępowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii;
– uczestniczenie w spotkaniach Bractwa;
– świadczenia wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa.

Zalecenia dla członków Bractwa
Członkowie Bractwa postarają się o:
– Umieszczenie na honorowym miejscu w domu figurki św. Jakuba;
– Praktykowanie wspólnej modlitwy wieczornej w rodzinie;
– Pogłębianie swojej formacji religijnej.