home

Kapituła


„BRACTWA ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W WIĘCŁAWICACH STARYCH”

Prezes: Ks. Ryszard Honkisz
Zastepcy Prezesa: Franciszek Mróz, Józef Talik
Skarbnik: Michał Graczyński
Sekretarz: Iwona Bińczycka-Kołacz>

Członkowie:
Marcin Gaweł, Ks. Marian Fatyga, Ewa Krawczyk, Reinhard Kulessa, Bogna Matuszewska-Sulima, Kazimiera Orzechowska- Kowalska, Elżbieta Tarkowska

Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Stanek, Waldemar Massalski, Małgorzata Janas

strona główna
Aktualności

Bractwa w Polsce

Bractwa na świecie

Cele i zadania

Statut

Lista członków

Deklaracja
do pobrania

 

Poniżej przedstawiona jest aktualna

Lista członków, oraz członków honorowych Bractwa św. Jakuba.