home
strona główna

Nowe sanktuarium św. Jakuba w Polsce

5 września 2013 r. ks. kardynał Stanisław Dziwisz podpisał dekret ustanawiający kościół parafialny pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba Apostoła. „W więcławickiej świątyni są otaczane kultem relikwie św. Jakuba, a tamtejszy kościół parafialny, znajdujący się przy Małopolskiej Drodze św. Jakuba, jest miejscem szczególnej modlitwy za wstawiennictwem Świętego Patrona, celem pielgrzymek indywidualnych
i grupowych, centrum bogatych inicjatyw religijnych
i kulturalnych, krajowych oraz międzynarodowych,
ośrodkiem aktywności Bractwa św. Jakuba i licznych dzieł podejmowanych przez wiernych skupionych wokół pierwszego męczennika spośród apostołów”
– napisał
w dekrecie erygującym sanktuarium metropolita krakowski.

św. Jakub

Inauguracja Sanktuarium

Poniżej przedstawiony jest dekret eregowania Sanktuarium św. Jakuba w kościele parafialnym w Więcławicach.

Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych jest czwartym w Polsce – po Jakubowie, Lęborku i Szczyrku sanktuarium patrona pielgrzymów i pierwszym sanktuarium pod tym wezwaniem w Małopolsce i diecezji krakowskiej.

Historia parafii w Więcławicach Starych sięga początkami 1326 roku. Drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła zbudowany w 1340 r., został w połowie XVIII roku przebudowany w stylu barokowym i konsekrowany w 1757 roku. Świątynię charakteryzuje konstrukcja zrębowa postawiona na podmurówce, z zewnątrz obiekt jest odeskowany. Kościół jest jednonawowy i reprezentuje styl barokowy, zarówno jeśli chodzi o konstrukcję architektoniczną, jak i wystrój wnętrza. W wyniku dobudowania zakrystii od strony południowej w latach późniejszych bryła kościoła uległa zmianie. W kościele znajdują się trzy ołtarze rokokowe z połowy XVIII wieku.
W ołtarzu głównym znajduje się otaczany czcią obraz św. Jakuba Starszego. Nad Apostołem, przedstawionym
w całej postaci, anioł trzyma wieniec chwały. Natomiast u stóp Świętego anioły trzymają jego atrybuty: bukłak, kij pielgrzyma, miecz i muszlę. Po bokach obrazu znajdują się figury św. Piotra, św. Pawła, św. Stanisława Biskupa
i św. Wojciecha. Wizerunek św. Jakuba (z książką i laską) znajduje się również w prawym skrzydle gotyckiego
– niezwykle cennego tryptyku św. Mikołaja z 1477 roku. Wybitnym zabytkiem rzeźby cechowej z kręgu tzw. „pięknych Madonn” jest gotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z około 1410 r. Po konserwacji rzeźba została umieszczona nad wspomnianym tryptykiem św. Mikołaja. W ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Bożej
z Dzieciątkiem – Matki Bożej Więcławickiej. Obraz ten jest także otaczany kultem, a w XVIII w. przy wizerunku było wiele wotów. Odpust św. Jakuba od wieków gromadził i nadal gromadzi rzesze wiernych. Jednym z wielu przejawów kultu św. Jakuba Apostoła Starszego i wiary w jego wstawiennictwo jest odprawiane każdego 25. dnia miesiąca nabożeństwo do św. Jakuba. Uczestniczą w nim mieszkańcy parafii, ale także licznie pielgrzymi
z Krakowa i wielu zakątków Polski. W dniu 10 września 2007 r. ks. kardynał Stanisław Dziwisz wprowadził do świątyni relikwie św. Jakuba Apostoła i Bartłomieja. W niespełna trzy miesiące później (8 grudnia 2007 r.) przy parafii w Więcławicach Starych rozpoczęło działalność Bractwo św. Jakuba Apostoła Starszego.

Dekret erygujący sanktuarium odczytał ks. bp Grzegorz Ryś podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w Więcławicach Starych niedzielę 8 września br., na zakończenie Światowego Spotkania Bractw i Stowarzyszeń
św. Jakuba. oraz VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela”. W spotkaniu i konferencji uczestniczyło 150 osób z 16 państwa świata. Warto jeszcze podkreślić, że w trakcie wspomnianej Mszy św. w nowym sanktuarium członkowie Zarządu Bractwa św. Jakuba
w Więcławicach Starych zostali włączeni do Ogólnoświatowego Arcybractwa św. Jakuba w Santiago de Compostela (Archicofradía Universal del Apóstol Santiago).

dr Franciszek Mróz – Prezes Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych