home

25 każdego miesiąca - dzień św. Jakuba

Każdego 25 danego miesiąca popołudniowa msza św. odbywa się w podziękowaniu za dotychczasowe łaski przez wstawiennictwo św. Jakuba Ap. naszego patrona i prośbą o dalszą opiekę dla jego czcicieli. W sposób szczególnie uroczysty obchodzi się dzień 25 lipca, święto naszego patrona.

strona główna
Aktualności

Bractwa w Polsce

Bractwa na świecie

Cele i zadania

Statut

Hymn Bractwa

Lista członków

Deklaracja
do pobrania


Kronika Bractwa

Relacje ze spotkań Bractwa


Spotkanie 25 lutego 2015 r.

W dniu 25 marca 2015 jak każdego miesiąca odbyło się w Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach nabożeństwo ku czci Apostoła. Po Mszy Świętej członkowie Bractwa udali się na spotkanie. W trakcie spotkania omówiono m. in.:

  1. Udział Bractwa w Światowym Spotkaniu Bractw i Stowarzyszeń Jakubowych w Santiago de Compostela, które będzie miało miejsce w dniach 4-6 czerwca 2015. Jednogłośnie podjęto decyzję, że reprezentować nasze Bractwo będzie członek Kapituły Profesor Reinhard Kulessa.

  2. Konieczność reorganizacji sekretariatu Bractwa w celu poprawy jego funkcjonowania.

  3. Założenie sklepiku internetowego, poprzez który mogłaby odbywać się sprzedaż publikacji pokonferencyjnych, przewodników, map, muszli pielgrzyma itp.

  4. Opłacanie składek członkowskich i propozycję zmiany zasad naliczania ich wysokości.

  5. Potrzebę zwołania Walnego Zebrania Członków Bractwa.