home

Miechowska Droga św. Jakuba i
Szlak Maryjny "Kraków - Więcławice - Miechów - Jasna Góra"

strona główna


Droga św. Jakuba
w Polsce


Spis i mapy dróg

Dzięki sprzyjającej pogodzie rozpoczęto prace nad oznakowaniem kolejnego odcinka Drogi św. Jakuba w Polsce - tzw. Miechowskiej Drogi św. Jakuba. Szlak ten połączy jedno z najstarszych na ziemiach polskich sanktuariów Pańskich - sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie z sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych i Krakowem. Szlakiem tym - z stolicy Korony do Miechowa -pielgrzymowało w ciągu wieków tysiące osób, aby pomodlić się przy kopii jerozolimskiej kopii Grobu Chrystusa, zbudowanej przez bożogrobców przy pierwszym, romańskim kościele. Sanktuarium w Miechowie należało w średniowieczu do najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na ziemiach Polski. Wysoka ranga sanktuarium wiązała się nie tylko z głównym obiektem kultu, tj. kaplicą Świętego Grobu, ale również z możliwością uzyskania w ośrodku takich samych odpustów jakie uzyskiwali pielgrzymi w bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie.

Długość Miechowskiej Drogi św. Jakuba z bazyliki Grobu Bożego w Miechowie do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych wynosi 35 km. Miechowski Szlak Jakubowy łączy się w lesie Goszcza z Małopolską Drogą św. Jakuba prowadzącą z Sandomierza. Należy podkreślić, że zgodnie z propozycją p. Józefa Talika rozpoczęto też prace nad oznakowaniem Szlaku Maryjnego, który z kolei połączy Kraków z sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Szlak ten zostanie oznakowany niebieskimi strzałkami oraz znakami Maryjnymi.

W dniu 4 listopada członkowie Bractwa św. Jakuba spotkali się z kustoszem miechowskiego sanktuarium ks. kan. Mirosławem Kaczmarczykiem, aby omówić szczegóły związane z oznakowaniem Miechowskiej Drogi św. Jakuba, a także organizacją I Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Więcławic Starych do Miechowa, która zostanie zorganizowana w I piątek Wielkiego Postu 2015 r. (20 lutego).

Z kolei 14 listopada przystąpiono do wstępnego wytyczenia nowego odcinka Szlaku Jakubowego oraz Szlaku Maryjnego, z lasu Goszcza do Miechowa. Bardzo dziękuję Członkom Bractwa św. Jakuba - p. Jerzemu Chmielowi oraz p. Józefowi Talikowi należy się gorące podziękowanie za kilka godzin pracy w terenie i oznakowanie leśnego odcinka tych dwóch szlaków.

Z pielgrzymkowy pozdrowieniem
BUEN CAMINO
Franciszek Mróz


Poniżej przedstawionych jest kilka zdjęć ze znakowania szlaków.
16 lipca 2015 r.

Dalsze znakowanie Miechowskiej Drogi św. Jakuba

W dniu 16 lipca 2015 r. przeprowadzono znakowanie Miechowskiej Drogi św. Jakuba z Jaksic do Wesołej (16,5 km).
Dziękuję p. Józefowi Talikowi za pomoc – i jak zawsze wielkie wsparcie.
Pielgrzymom życzę: Buen Camino! Franciszek Mróz.

Poniżej przedstawiono kilka zdjęć z ostatniego znakowania Drogi Miechowskiej