home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2016 r.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Camino de Santiago a grób św. Jakuba:
- historia i interpretacja"

tematyka konferencji

Tematyka konferencji
Planowana konferencja jest już dziewiątym spotkaniem, poświęconym w całości problematyce genezy i funkcjonowania Drogi św. Jakuba oraz kultu Jakuba Starszego Apostoła w Polsce i na świecie.

Jednym z celów Konferencji jest również wzajemna wymiana informacji o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba, szczególnie w Polsce.

Konferencja wpisuje się w prace badawcze realizowane w ramach międzynarodowego grantu „Harmonia” pt. „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; nr UMO-2013/10/M/HS1/00548.