home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2016 r.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Camino de Santiago a grób św. Jakuba:
- historia i interpretacja"

komitety organizacyjne

Komitety Organizacyjne


KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

J. Em. ks. kard. Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

J. Eks. ks. abp Julián Barrio Barrio
Metropolita Santiago de Compostela

J. Eks. ks. bp Krzysztof Zadarko
Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
Konferencji Episkopatu Polski
J. Eks. Agustín Núnez Martínez
Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce

prof. dr hab. Michał Śliwa
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w Krakowie

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

prof. dr hab. Antoni Jackowski
Profesor Honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta KrakowaKOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Jego Ekscelencja ks. bp prof. dr hab. Grzegorz Ryś
Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski

ks.dr hab. Piotr Roszak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Enrique Alarcon
Universidad de Navarra w Pampelunie

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

prof. dr hab. Alfred Krogmann
Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze

prof. dr hab. Reinhard Kulessa
Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Wojciech Mruk
Instytut Historii UJ

prof. dr hab. Enrique Martinez
Universitat Abat Oliba CEU w Barcelonie

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Antón M. Pazos
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Santiago de Compostela

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Izabela Sołjan
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

dr hab. Mariusz Szubert prof. UP
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

prof.dr hab. Andrzej Wyrwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

ks. kan. Ryszard Honkisz
Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego
Kustosz Sanktuarium Diecezjalnego sw. Jakuba w Więcławicach St.

ks. dr hab. Piotr Roszak
Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Franciszek Mróz
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

dr Anna Delekta
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

mgr Bogna Matuszewska-Sulima
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

mgr Łukasz Mróz
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Józef Talik
Urząd Gminy w Michałowicach
Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych