home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2016 r.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Camino de Santiago a grób św. Jakuba:
- historia i interpretacja"

zgłoszenie udziału

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

w IX Międzynarodowej Konferencj Naukowej zatytułowanej:

"Camino de Santiago i grób św. Jakuba:
historia i interpretacja"

Kraków – Więcławice Stare, 10–11 września 2016 r..


Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (na załączonym formularzu, dostępnym na dole bieżącej strony konferencji: www.caminogalicja.pl) prosimy przesłać do dnia 30 sierpnia 2016 r.:
– pocztą elektroniczną na adres: konferencja@swjakub.pl
– lub na adres pocztowy:

Sekretariat Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20
32-091 Michałowice
Opłatę konferencyjną należy wnieść przelewem do dnia 30 sierpnia 2016 r. na konto:

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20; 32-091 Michałowice
Konto: BSR Kraków O/Michałowice 53 8589 0006 0180 0550 5627 0003
Z dopiskiem: „Konferencja – Kult św. Jakuba”


pobierz formularz zgłoszenia .doc (50 kB)