home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2018 r.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago"

koszty udziału


KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI


Koszt uczestnictwa w konferencji: 50 zł (materiały konferencyjne, obiad, przejazd autokarem na trasie Kraków – Więcławice Stare – Kraków).
Koszt publikacji pokonferencyjnej: 20 zł.


Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów. Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach służą pomocą w organizowaniu noclegów.


Opłatę konferencyjną prosimy wnieść przelewem do dnia 1 października 2018 r. na konto:

Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych

Więcławice Stare ,ul. św. Jakuba 107
32-091 Michałowice

Konto: BSR Kraków O/Michałowice 53 8589 0006 0180 0550 5627 0003


Z dopiskiem: "Konferencja - Kult św. Jakuba"
Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT prosimy o przesłanie dokładnych danych do faktury przed rozpoczęciem konferencji.