home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2018 r.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"„Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago”"

program konferencji


Ramowy Program Konferencji


20 października 2018 r. (sobota)

 • 8:00-9:00 - rejestracja uczestników konferencji (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)

 • 9:00-9:15 - uroczyste otwarcie konferencji

 • 9:15-11:00 - sesja referatowa I (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3). Prowadzenie sesji: dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka.

 • prof. Enrique Alarcón (Universidad de Navarra) - Paleochrześcijańskie świadectwo o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny w Grobie Apostolskim w Santiago de Compostela

 • ks. Elisardo Temperán Villaverde (Canciller secretario de la Curia de Santiago de Compostela)- Camino de Santiago – nowy »dziedziniec pogan«

 • ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Nie ma chwały bez bólu? Sacrum a przestrzeń i czas z perspektywy Camino de Santiago 

 • 11:00-11:30 - przerwa na kawę

 • 11:30-13:00 - sesja referatowa II (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3). Prowadzenie sesji: dr Agnieszka Brzezińska.

 • dr hab. Wojciech Mruk (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński)- Margery Kempe – mistyczka i pątniczka

 • prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Ślady jakubowe w Pakości – o odkrywaniu dziedzictwa chrześcijańskiego

 • dr Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, - Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie) - O przedstawieniach „Męczeńskiej śmierci św. Jakuba Starszego Apostoła” w sztuce (XV–XIX w.) – spojrzenie historyczno-teologiczne

 • ks. mgr Jakub Kuchta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Postać świętego Jakuba Apostoła w wybranych przykładach polskiego przepowiadania

 • mgr Barbara Karpała (Schola Cantorum Cracoviensis) - Muzyczne ślady średniowiecza na Camino de Santiago. Cz. 2. Głosy klasztorów w regionach La Rioja i Kastylia – León.

 • dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) -
  dr Łukasz Mróz (Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku)-
  Sanktuaria św. Jakuba Starszego Apostoła w przestrzeni sakralnej Polski

 • Sesja referatowa III (sala nr 3 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3). Prowadzenie sesji: ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski.

 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ) - Duchowy wymiar Camino de Santiago w XXI wieku. Inicjatywy duszpasterskie.

 • mgr Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Abraham czy Odyseusz – odkrywanie istoty pielgrzymowania

 • mgr Magdalena Goik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Ciemna strona Drogi – o kryzysach duchowych w relacjach pielgrzymów pielgrzymujących do Santiago de Compostela

 • mgr Kamila Pasławska (Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie) - Duchowość Drogi, czyli... święty Ignacy, módl się za nami!

 • Piotr Skiżyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Camino i nawrócenie, ale jakie? Analiza teologiczna filmu „Droga życia (The Way)”

 • dr Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński) - Camino de Santiago w przestrzeni wirtualnej (wybrane aspekty internetowych materiałów polskojęzycznych)

 • 13:00–13:15 – przerwa na kawę

 • 13.15–14.15 – sesja panelowa „Parafie pw. św. Jakuba w Polsce: dziedzictwo i wyzwania duszpasterskie” z udziałem:

  ks. Józefa Drabika – kustosza sanktuarium św. Jakuba w Brzesku,
  ks. Ryszarda Honkisza – kustosza sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych,
  ks. Wojciecha Kiedrowicza – proboszcza parafii pw. św. Jakuba w Toruniu,
  ks. Marek Kurzawa – proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubaniu,
  o. Romana Zioła OFMConv. – kustosza sanktuarium św. Jakuba w Lęborku.
  Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3).

 • 14:15–14:45 –generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)

 • 14:45-15:15 - przerwa obiadowa

 • 15:15–16:15 – przejazd uczestników konferencji do Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych>

 • 16:30 – Jubileuszowa Msza św. w X rocznicę otwarcia Małopolskiej Drogi św. Jakuba w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych

 • 18:00 – uroczysta kolacja

  21 października 2018 r. (niedziela)


  Międzynarodowe Spotkanie Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba w 10. rocznicę otwarcia szlaku

  • 7:30 - Msza św. w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce

  • 9:00-13:00 - pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba z Wieliczki do sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

  • 13.00 - Zakończenie spotkania i Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba Via Regia "z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany" (Lwów - Kraków) w kaplicy św. Jakuba w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.


  Program Konferencji można również pobrać

  pobierz aktualny Program Konferencji .docx (26 kB)