home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2018 r.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"„Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago”"

zgłoszenie udziału

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

w XI Międzynarodowej Konferencj Naukowej zatytułowanej:

„Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago”

Kraków – Więcławice Stare, 20–21 października 2018 r.

Aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3


Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (na załączonym formularzu, dostępnym na dole bieżącej strony konferencji: www.caminogalicja.pl) prosimy przesłać do dnia 1 października 2018 r.:
– pocztą elektroniczną na adres: konferencja@swjakub.pl
– lub na adres pocztowy:

Sekretariat Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare, ul. Św. Jakuba 107,
32-091 Michałowice
Opłatę konferencyjną należy wnieść przelewem do dnia 1 października 2018 r. na konto:

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare, ul. św. Jakuba 107, 32-091 Michałowice
Konto: BSR Kraków O/Michałowice 53 8589 0006 0180 0550 5627 0003
Z dopiskiem: „Konferencja – Kult św. Jakuba”Uwaga!

Faktury będą wystawuane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT prosimy o przesłanie dokłanych danych do faktury przed rozpoczęciem konferencji.


pobierz formularz zgłoszenia .doc (50 kB)