home
strona główna

Wyjazd rekolekcyjno-"Andrzejkowy" do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.

Bractwo św. Jakuba i Rada Parafialna parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych zorganizowała wyjazd rekolekcyjno-"Andrzejkowy" do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach 27-29 listopada 2015 r..

Archiwum

Relacje członków Bractwa z Camino Santiago

Pielgrzymka dziękczynna

Zdjęcia z Rekolekcji Jakubowych

Ekstr Droga Krzyżowa 2014 - zdjęcia

Zdjęcia z liturgii Wielkiego Czwartku

Udział członków Bractwa św. Jakuba w procesji na Skałkę w 2015 r.

Udział członków Bractwa w konferencji w Santiago w 2015 r.

Strona początkowa aktualności-


Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach


Poniżej przedstawiomy jest Kościół Zwiastowania NMP w Pustelni w Rytwianach.

Ołtarz główny kościoła sklepienie nawy głównej wygląd izolowanej celi pustelnika


W czasie pobytu w Rytwianach poza szczegółowym zapoznaniem się z Kościołem i Klasztorem, zwiedzono również: Kościoły św.Jakuba na początku trasy "Małopolskiej Drogi św. Jakuba" w Kotuszowie, Klimontowie i Sandomierzu.
Zwiedzono również kościół pod wezwaniem św. Władysłąwa w Szydłowie, oraz Katedrę w Sandomierzu.
Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem zwiedzonych ruin zamku-warowni-pałacu "Krzyżtopór" w Ujeżdzie.
W Szydłowie zwiedzono również tamtejszą Synagogę.Wydarzenia trzech dni wyjazdu Rekolekcyjno-Andrzejkowego zostały udokumentowane albumem zdjęć. Są one przedstawione poniżej: