home
strona główna

Plan działalności i kalendarium Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych na rok 2016

Archiwum

Pielgrzymka dziękczynna

Strona poczatkowa aktualnosci


Plan działalności i kalendarium Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych na rok 2016

 1. Udział w rekolekcjach, dniach skupieniach, nabożeństwach i uroczystościach kościelnych

  1. Udział w uroczystościach odpustowych (we Mszy św. i nabożeństwie ku czci św. Jakuba) w święto św. Jakuba Starszego Apostoła (25 lipca 2016 r.).

  2. Udział we Mszy św. i nabożeństwie ku czci św. Jakuba w święto Matki Bożej z Pilar (12 października) oraz w święto przeniesienia relikwii św. Jakuba Apostoła (30 grudnia).

  3. Modlitwa do św. Jakuba w każdy ostatni czwartek miesiąca - w łączności z Arcybractwem św. Jakuba w Santiago de Compostela.

  4. Udział w uroczystości św. Stanisława BM i centralnej procesji św. Stanisława z Wawelu na Skałkę.

  5. Rekolekcje Bractw św. Jakuba i miłośników Drogi św. Jakuba w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych

  6. Udział w nabożeństwie ku czci św. Jakuba odprawianego w Sanktuarium Diecezjal-nym św. Jakuba w Więcławicach Starych 25 dnia każdego miesiąca.

 2. Współpraca z innymi grupami działającymi przy parafii pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych w inicjatywach parafialnych.

 3. Ścisła współpraca z Arcybractwem św. Jakuba w Santiago de Compostela.

 4. Współpraca z Bractwami św. Jakuba działającymi w Polsce i za granicą.

 5. Udział w pielgrzymkach organizowanych przez Bractwa św. Jakuba

  1. Indywidualne pielgrzymki członków Bractwa św. Jakuba do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia.

  2. Kontynuacja pielgrzymowania do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela na terenie Republiki Czeskiej oraz Austrii (2-10 lipca 2016 r. oraz 17-24 września 2016 r.)

  3. X Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii Jakubowych na Jasną Górę (25 kwietnia 2015 r.).

  4. Niedzielne pielgrzymowanie Świętokrzyską i Małopolską Drogą św. Jakuba w ramach tzw. Pielgrzymki Gwiaździstej »1050 km Drogą św. Jakuba na 1050-lecie Chrztu Polski« jako przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży »KRAKÓW 2016«.

 6. Opieka nad pątnikami pielgrzymującymi Małopolską Drogą św. Jakuba.

 7. Poprawa oznakowania Małopolskiej Drogi św. Jakuba na odcinku Sandomierz – Kraków – Sanka – Palczowice – Bielany k. Kęt – Szczyrk.

 8. Organizacja wystaw fotograficznych dla parafii pw. św. Jakuba na temat Drogi św. Jakuba.

 9. Organizacja Pielgrzymki Noworocznej w Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2016 r.).

 10. Organizacja Nocnej Drogi Krzyżowej Szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba (12 lutego 2016 r.).

 11. Włączenie w organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

 12. Organizacja IX Międzynarodowej Konferencji Jakubowej (10-11 września 2016 r.).

 13. Organizacja IV Małopolskiego Biegu Drogą św. Jakuba (24 września 2016 r.).

 14. Włączenie w akcję zbiórki na kaplicę św. Jakuba w sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie.

 15. Organizacja prelekcji i odczytów na temat Drogi św. Jakuba.

Osoby pragnące wydrukować plan działania i terminarz BśJwWS na 2016 rok, mogą pobrać plik PDF.

pobierz plik .pdf (110 kB)

Strona początkowa Aktualności