home
strona główna

„IX i X etap „Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«” w dniach 4-5 listopada 2017 r. Trasa: Sanktuarium Bożego Grobu w Przeworsku – Łańcut – Sanktuarium św. Rocha w Słocinie.

4 listopada 2017 r. - IX etap na trasie: Przeworsk – Nowosielce – Łańcut (22 km).
5 listopada 2017 r. - X etap na trasie: Łańcut – Słocina (21 km).

strona główna

zdjęcia z VII etapuzdjęcia z VIII etapu


zdjęcia z IX etapu - Przeworsk – Nowosielce – Łańcut(22km)zdjęcia z X etapu Łańcut – Słocina (21 km)
Drodzy Czciciele św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba!

TUTAJ

znajdują się szczegółowe informacje dotyczące dwóch etapów - IX i X Pielgrzymki Drogą św. Jakuba odbytej w dniach 4 i 5 listopada 2017 r.Pora na relację z ostatnich dwóch etapów IX i X.

Przy pięknej pogodzie, w wspaniałej rodzinnej i pielgrzymkowej atmosferze w dniach 4-5 listopada 2017 r. 26-osobowa grupa pątników z Małopolski, Śląska i Podkarpacia pielgrzymowała szlakiem Podkarpackiej Drogi św. Jakuba Via Regia. Był to już IX i X etap „Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«”.

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od modlitwy w kaplicy w Sanktuarium Bożego Grobu w Przeworsku. Prawdopodobnie po raz pierwszy, po niemal 200 latach od kasaty zakonu bożogrobców (1819 r.) w kaplicy Bożego Grobu zabrzmiały słowa „Godzinek o Grobie Chrystusowym”, które odczytali wszyscy pielgrzymi. Dla większości pątników słowa modlitwy ułożone przez bożogrobcę ks. Jakuba Radlińskiego w 1730 r. zrobiły wielkie wrażanie, zwłaszcza modliliśmy się przy kopii Jerozolimskiego Sepulchrum Christi.

„Przybądź nam, Zmartwychwstały Jezu, ku pomocy Nas przez Grób Twój i pogrzeb wyrwij od niemocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku, i zawsze i ninie, Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie”. Fragment „Godzinek o Grobie Chrystusowym”

Modlitwę „Godzinek o Grobie Chrystusowym” poprowadził ks. Damian Noga – wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku. Ks. Damian udzielił także pielgrzymom błogosławieństwa na drogę.
Przewodnikami na IX etapie byli członkowie Bractwa św. Jakuba przy sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku: Jacek Marian Hołub i Łukasz Mróz. W drodze do Łańcuta zatrzymaliśmy się przy kapliczce św. Jakuba w Gwizdaju oraz przy dwóch drewnianych kościołach w Nowosielcach (kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny) oraz w Kosinie (kościół filialny pw. św. Sebastiana). Do Łańcuta dotarliśmy już po zachodzie słońca, serdecznie ugoszczeni przez Panią Danusię w Motelu „Bogdanka”.

Drugi dzień pielgrzymki – a zarazem X etap „Niedzielnego Pielgrzymowania Podkarpacką Drogą św. Jakuba” rozpoczęliśmy od udziału w Eucharystii w pięknym kościele pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie. Błogosławieństwa na drogę udzielił nam Proboszcz parafii ks. Marek Blecharczyk. Była także okazja do spotkania, rozmowy i wspólnego zdjęcia z ks. Markiem Kapłonem, który od dwóch lat, w wakacje, pielgrzymuje z nami do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Trasa z Łańcuta do Słociny wiodła przez malownicze tereny Podgórza Rzeszowskiego. Pierwszym punktem na naszej trasie był przepiękny, drewniany kościół pw. św. Jakuba w Krzemienicy do którego zaprosił nas p. Mariusz Walczak – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Twórczości Artystycznej „VIVE”. Pan Mariusz opowiedział nam o historii kościoła i jego bezcennych zabytkach.

Z Krzemienicy wyruszyliśmy do Kraczkowej, a następnie na Magdalenkę, gdzie znajduje się murowana kaplica pw. św. Marii Magdaleny. Kaplica została zbudowana dzięki fundacji księcia Jerzego Lubomirski na wierzchowinie zwanej Pasmem Marii Magdaleny. Z Magdalenki droga wiodła przez złocący się jeszcze liśćmi las, aż do przedmieść Rzeszowa. Nasze pielgrzymowanie zakończyliśmy indywidualną modlitwą w Sanktuarium św. Rocha w Słocinie.

Serdecznie dziękuję wszystkim Pątnikom biorącym udział w tej pielgrzymce. Dziękuję ks. Damianowi Noga, ks. Proboszczowi Markowi Blecharczykowi, ks. Markowi Kapłonowi, p. Mariuszowi, Jackowi i Łukaszowi za pomoc w organizacji tej pielgrzymki, czas spędzony w drodze i wszelkie wyrazy życzliwości! Bóg zapłać!

Warto dodać, że we wszystkich X etapach „VI Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba” organizowanego przez Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych wzięło udział w sumie 356 osób. Od katedry we Lwowie, gdzie rozpoczęliśmy nasze pielgrzymowanie “»Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«” w dniu 1 kwietnia 2017 r. do Słociny pokonaliśmy w sumie 250 km.

Już teraz zapraszam na VII Niedzielne Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba, które rozpoczniemy w marcu 2018 r. Ufając Bożej Opatrzności i Bożemu Miłosierdziu chcemy dojść do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie 21 października 2018 r.Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!

Franciszek Mróz
Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych


W prawym panelu podane są linki do albumów zdjęć ostatnich 4 etapów(VII,VIII,IX i X)