VII etap „VI Niedzielnego Pielgrzymowania Lwowska i Podkarpacka Droga œw. Jakuba - Via Regia - Maækowice - Jaros³aw (28 km)

zdjêcia - Franciszek Mróz

1 2 3 4 5
Created using Ashampoo Photo Commander