home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2017 r.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy"

strona główna konferencji
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Religii

Urząd Gminy w Michałowicach

Bractwo i Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych


mają zaszczyt zaprosić
na

X Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną:

„Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy”

która odbędzie się w dniu 7 października 2017 roku
w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3

Zapraszamy i zachęcamy do licznego udziału w Konferencji. Umożliwi to dyskusję naukową w szerokim gronie specjalistów z zakresu danej problematyki.