home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2015 r.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Droga św. Jakuba w Polsce
- historia, teraźniejszość, przyszłość.
W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego
odcinka Camino de Santiago"

strona główna konferencji


Termin rejestracji udziału w Konferencji
został przedłużony do 30 sierpnia 2015 r.



Zapraszamy i zachęcamy do licznego udziału w Konferencji.
Umożliwi to dyskusję naukową w szerokim gronie specjalistów z zakresu danej problematyki.

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Droga św. Jakuba w Polsce – przeszłość i teraźniejszość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, która odbędzie się w dniach 4-6 września 2015 roku w Michałowicach, Krakowie oraz w Więcławicach Starych.

W załączniku przesyłamy program konferencji z zastrzeżeniem, że może on jeszcze ulec drobnym zmianom. Ostateczny program konferencji prześlemy 25 sierpnia 2015 r.

Rozpoczęcie konferencji odbędzie się 4 września 2015 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice (Pl. J. Piłsudskiego 2; Michałowice). Jednocześnie informujemy, że zapewniamy transport z Krakowa do Michałowic. Odjazd autokaru o godz. 15:45 spod Hotelu Wyspiański (dawny Dom Turysty, ul. Kopernika w Krakowie).

Miejscem obrad drugiego dnia konferencji będzie aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (ul. Bernardyńska 3). Zakończenie konferencji zaplanowaliśmy w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych – 6 września 2015 r. o godz. 15.00.

Planowana konferencja jest już ósmym spotkaniem, poświęconym w całości problematyce genezy i funkcjonowania Drogi św. Jakuba oraz kultu Jakuba Starszego Apostoła w Polsce i na świecie.

Jednym z celów konferencji jest wzajemna wymiana informacji o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba, szczególnie w Polsce.

Pragniemy poinformować, że na prośbę wielu osób termin przyjmowania zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 30 sierpnia 2015 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@swjakub.pl

Do Państwa dyspozycji są także telefony organizatorów: Ks. kan. Ryszard Honkisz – Kustosz Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych – tel. kom. 601 420 038

dr Franciszek Mróz (Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji) – tel. kom. 664 329 302



Z wyrazami głębokiego szacunku i pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!

Ks. kan. Ryszard Honkisz - Kustosz Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych

dr Franciszek Mróz - Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji

dr Kamila Ziółkowska-Weiss Sekretarz Komitetu Organizacyjnego