home
strona główna
Relacja zdjęciowa

II Nocna Droga Krzyżowa szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba w intencji Światowych Dni Młodzieży »KRAKÓW 2016«
PODSUMOWANIE

Ponad 100 pielgrzymów z Małopolski uczestniczyło w II Nocnej Drodze Krzyżowej szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba, która została odprawiona w nocy z 12 na 13 lutego 2016 r. Podobnie, jak przed rokiem, wspólną intencją uczestników nabożeństwa była modlitwa o dobre przygotowanie i duchowe owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Modlitewne spotkanie rozpoczęło się w kościele pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach, od Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. Biskupa Damiana Muskusa OFM – Koordynatora Generalnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016.W homilii ks. Biskup podkreślił, że Droga Krzyżowa stanowi wyjątkową szkołę pokory i stanowi okazję do podjęcia wysiłku zmierzającego do kruszenia swojego serca. „Krzyż jest najmocniejszym dowodem przy pomocy, którego Bóg pragnie nas przekonać, jak bardzo nas miłuję. Idąc Drogą Krzyża, słuchajmy Bożego głosu, słuchajmy Jego słów, które będą rodzić się w naszych umysłach i w naszych sercach: »bardzo miłuje każdego z Was, bardzo miłuję każdą z Was«. Obyśmy tej Miłości doświadczyli dziś idąc Drogą Krzyża i zawsze ilekroć rozważać będziemy Mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Biskup Damian podziękował również pielgrzymom za świadectwo wiary i wspólną modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży, „by przyniosły, jak najwspanialsze owoce w życiu tych ludzi, którzy do nas przybędą ze wszystkich kontynentów. Bo choć przygotowań tych w wymiarze zewnętrznym do Światowych Dni Młodzieży jest bardzo dużo i czasem nas przytłaczają, jednak mamy świadomość, że bez duchowej mocy, bez zaplecza modlitewnego, te przygotowania mogą okazać się jałowe, bo nie będzie owoców. Może być piękny efekt zewnętrzny, natomiast nie będzie owoców ducha. Dlatego proszę więc, abyście się modlili przede wszystkim o te duchowe owoce młodych i tych, którzy przybędą za granicy, ale także młodych Polaków” – prosił ks. biskup.

Z Raciborowic pątnicy przeszli odcinkiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba do kościoła pw. NMP Matki Bożej Królowej Polski w Michałowicach, gdzie powitał ich ks. Władysław Dyrcz – proboszcz parafii.Po modlitwie w kościele pielgrzymi udali się do budynku Urzędu Gminy w Michałowicach, gdzie czekała na nich gorąca herbata i kawa.

Po półgodzinnej przerwie kompania pątników wyruszyła do Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych. W sanktuarium więcławickim pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył kustosz, ks. kan. Ryszard Honkisz.

Po Mszy św. I zrobieniu poniższego wspólnego zdjęcia ks. Kustosz zaprosił wszystkich do sali konferencyjnej na gorący barszcz.W imieniu Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i organizatorom Nocnej Drogi Krzyżowej.


Dziękuję J.E. Ks. Biskupowi Damianowi Muskusowi OFM za udział w tym nabożeństwie oraz odprawienie Mszy św. w intencji pielgrzymów.

Dziękuję ks. kan. Ryszardowi Honkiszowi – proboszczowi parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych, ks. Krzysztofowi Krawczykowi oraz ks. Wiesławowi Cholewa – proboszczowi parafii w Raciborowicach za wspólne pielgrzymowanie oraz Eucharystię w pięknym kościele pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach.

Wyrazy wdzięczności kieruję na ręce Władz i Pracowników Gminy Michałowice na czele z p. Antonim Rumianem – Wójtem Gminy Michałowice, dziękując za przyjęcie pielgrzymów w budynku Urzędu Gminy oraz poczęstunek.

Specjalne podziękowania składam również na ręce służb porządkowych – strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborowicach, Książniczkach, Michałowicach oraz w Więcławicach Starych.

Dziękuję Pani Ewie Krawczyk za pomoc w organizacji i przygotowanie wspaniałego barszczu.

I wreszcie szczególne podziękowanie należą się głównym pomysłodawcom i organizatorom tego pięknego nabożeństwa tj. ks. kan. Ryszardowi Honkiszowi oraz p. Józefowi Talikowi – serdeczne „Bóg zapłać!”.

Nocna Droga Krzyżowa Małopolskim Szlakiem Jakubowym to inicjatywa Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych. Współorganizatorem nabożeństwa była także parafia pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach, parafia pw. NMP Królowej Polski w Michałowicach, Urząd Gminy w Michałowicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Więcławicach.

Kolejną modlitewną inicjatywą Bractwa w intencji Światowych Dni Młodzieży będzie „V Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba” w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Gwiaździstej »1050 km Drogą św. Jakuba na 1050-lecie Chrztu Polski«. Rozpocznie się ono 20 marca 2016 r. (Niedziela Palmowa) w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, a zakończy 26 czerwca 2016 r. w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Szczegółowe dane dotyczące pielgrzymki gwiaździstej, znajdują się

TUTAJ

gdzie można zapoznać się z informacjami dotyczącymi wszystkich etapów "Pielgrzymki Gwiaździstej"

Z pielgrzymkowym pozdrowieniem Buen Camino i zaproszeniem na pątniczy szlak

Franciszek Mróz