home
strona główna

Niedzielne Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba" z Jasnej Góry do sanktuarium w Więcławicach Starych w intencji Światowych dni Młodzieży "KRAKÓW 2016"
III etap Pielgrzymki: Mirów - Góra Zborów - Morsko - Podzamcze (27 km)

strona główna
Strona zbiorcza Pielgrzymki

I etap Pielgrzymki z Jasnej Góry w 2015 r

Zdjęcia z I etapu Pielgrzymki

II etap Pielgrzymki z Jasnej Góry w 2015 r

Zdjęcia z II etapu Pielgrzymki

Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba!

W III etapie pielgrzymki Jasna Góra - Kraków

na trasie

Mirów - Góra Zborów - Morsko - Podzamcze (27 km)
w ramach organizowanego przez nasze Bractwo "Niedzielnrgo Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba" z Jasnej Góry do sanktuarium w Więcławicach Starych, a następnie do sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie wzięło udział 40 pielgrzymów.

Poniżej w postaci plakatu zebrane są informacje na temat III etapu Pielgrzymki w 2015 r.


 
Poniżej przedstawiono album zdjęć z III etapu pielgrzymki