home
strona główna

Parlament Jakubowy - IV Sesja - Toruń 8 - 10 grudnia 2017 r.

W dniach 8-10 grudnia w Toruniu odbyła IV Sesja Parlamentu Jakubowego. Organizatorami spotkania było Bractwo św. Jakuba Apostoła w Toruniu oraz Pracownia Szlaku św. Jakuba działająca przy Wydziale Teologicznym UMK.

W organizację sesji włączyli się także: Piotr Drzewiecki - założyciel portalu informacyjnego Caminodelavida.pl. oraz dr Agnieszka Ptak i Michał Ptak (Fundacja Idź Dalej). Głównym kierownikiem merytorycznym sesji był ks. dr hab. Piotr Roszak.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób z ponad 20 stowarzyszeń, bractw i klubów "Jakubowych" oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych.

Bractw św. Jakuba w Więcławicach Starych reprezentowali: Reinhard Kulessa, Andrzej Gniady, Katarzyna Mróz i Franciszek Mróz.

Szczegółowe sprawozdanie z sesji ukaże się już wkrótce na stronie:
http://parlamentjakubowy.pl/.

Warto jednak podkreślić, że zdaniem wszystkich uczestników tej sesji było to najlepsze merytorycznie i organizacyjnie spotkanie realizowane w ramach tworzącego się Parlamentu Jakubowego. Szczególnie ważny i najbardziej owocny był drugi dzień spotkania - w którym odbył się panel ekspercki złożony z sześciu prelekcji odpowiadających zagadnieniom grup roboczych oraz praca i dyskusja w III grupach:

  • I. Grupa ds. znakowania szlaków i standaryzacji projektów;
  • II. Grupa ds. duszpasterskich;
  • III. Grupa ds. projektów społecznych, oraz ds. promocji Camino.

Poniżej przedstawionych jest kilka zdjęć z sesji plenarnej
Sukces IV Sesji Parlamentu Jakubowego jest zasługą Organizatorów, którym składamy serdeczne podziękowania i gratulacje!


Franciszek Mróz z członkami Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych