VI Niedzielne Pielgrzymowanie Drog¹ œw. Jakuba Via Regia; Etap VI: £uczyce – Przemyœl - Maækowice; 18 czerwca 2017 r.

zdjêcia - Franciszek Mróz

1 2 3

strona g³ówna

Created using Ashampoo Photo Commander