VI Niedzielne Pielgrzymowanie Lwowsk¹ i Podkarpack¹ drog¹ œw. Jakuba w 2017 r. Zwiedzanie miasta i Cmentarza £yczakowskiego


Zwiedzanie Starego Miasta we Lwowie oraz prezentacja doc. Oresty Bordun i asystenta Jurija Maticzyna nt. Lwowskiej Drogi œw. Jakuba w Katedrze Turyzmu Uniwersytetu im. Ivana Franki. Zwiedzanie Cmentarza £yczakowskiego oraz Cmentarza Orl¹t Lwowskich. Bardzo Wam dziêkujemy! Buen Camino!

1 2
Created by Reinhard Kulessa using Ashampoo Photo Commander