VI NP Lwowsk¹ i Podkarpack¹ droga œw. Jakuba w 2017 r. IV etap, Lipinki – sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej w Krysowicach – Chatki – Szeginie (26 km)

zdjêcia - Franciszek Mróz

1 2 3 4
Created using Ashampoo Photo Commander