VI NP Lwowską i Podkarpacką drogą św. Jakuba w 2017 r. III i IV etap, zwiedzanie cerkwi pw. św. Jura w Drohobyczu