VI NP Lwowsk¹ i Podkarpack¹ drog¹ œw. Jakuba w 2017 r. III i IV etap, zwiedzanie cerkwi pw. œw. Jura w Drohobyczu

zdjêcia - Franciszek Mróz

1 2
Created by Reinhard Kulessa using Ashampoo Photo Commander