news


1. X Konferencja Jakubowa 7 paździer. 2017 r.Komunikat i Program
2. Zaproszenie na uroczystą sumę w dniu 22.10
o godz. 17:00 w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach
3. 15 Piknik Ziemniaczany w Więcławicach
4. V Bieg Małopolską Drogą św. Jakuba
5. Zdjęcia z V i VI etapu Lwowskiej Drogi św. Jakuba

V Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba
VII i VIII etap Podkarp. Drogi św. Jakuba
PRZEWODNIK_MALOPOLSKA_DROGA_ŚW_JAKUBA
X Konferencja Jakubowa- 7.10.2017 r
Pielgrz. w 2017 r. do Santiago-zdjęcia VI etap

Zestawienie Galerii Zdjęć

Mapa Strony
Statystyki